Бизнес, Лоялност, Доверие!

За нас/About us

Read this article in English

Дружеството Карагьозян ООД е основано през 1991 г. Предметът на дейност включва преди всичко внос, износ, и дистрибуция на лекарствени средства, хранителни добавки, и други медицински продукти.

Утвърждаването и успехът ни в България и извън нея се дължи на големия професионален опит на управителя маг.фарм. Гроник Карагьозян. Дългогодишната му кариера на фармацевт започва като управител на аптека след завършване на висше фармацевтично образование и достига до Генерален Директор на единствената фармацевтична организация в България – „Медифарма 91”, като отговаря за доставката и разпространението на лекарствени средства, стоматологични, хирургически, оптични и други продукти до всички болници и аптеки в страната. Ценният опитът на управителя спомага за многобройните контакти на дружеството с Министерство на Здравеопазването, ИАЛ, болници из цялата страна, и други.

Сега в управлението участва и второ поколение на фамилията -- г-жа Елвира Танчева, която е и действащ адвокат. Екипът ни се сьстои от 20 служители. Тяхната изключителна компетентност се дължи на високия образователен ценз. Всички те имат висше фармацевтично, икономическо или юридическо образование и са били на специализация в реномирани университети и институти у нас и в чужбина.

Карагьозян ООД внася лекарствени средства на следните фирми: Abbot, Pfizer, Aventis, Novartis, Astra Zeneca, F.Hoffman – La Roche, BBraun, Beafour Ipsen, Nycomed, Servier, Rhone Poulenc, Asta Medica, Berlin Chemie, Boehringer Ingelheim, Boiron, CSC Pharmaceuticals, KRKA, Lek, , Sanofi Synthelabo, Kyowa Nippon Kayaku и др. Карагьозян ООД е регистрирало медикаменти на фирмите Lachema, Rowa Wagner, Bionorica, Dolorgeit, TEVA и др., както и  хранителни  добавки на R.P.Scherer, Cardinal Health, Zyololek. От 1996 г. внасяме над 350 разновидности на хомеопатични лекарствени  продукти на фирмата BOIRON. Дружеството има права на изключителен дистрибутор върху продуктите на фармацевтичнита компания  Rowa Wagner.

Карагьозян ООД разпространява лекарствени средства чрез склад в центъра на София. Извършва продажби чрез поддистрибутори  в България: в Северна България (гр. Плевен и гр. Русе); в Южна България (гр. Пловдив и гр. Стара Загора); в Източна България (гр.  Варна и гр. Бургас). Разполагаме със собствен транспорт и търговски пътници, като по този начин обхваща цялата територия на  страната, и изпълнява доставките в най-кратки срокове. Контактите с аптеките и болниците в страната се осъществяват и чрез  търговски представители. Дружеството осъществява внос/износ на лекарствени продукти, произвеждани в България и Европа  до Pycия, Македония, Гърция, Сърбия и др.

Конкурентноспособността на  Карагьозян ООД се дължи също така на умерените цени, постоянната клиентела, и  ефективното управление. Ние се гордеем с продължителният ни успех и с доверието, с което се ползва дружеството.